Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01093/2021
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01156/2021, IV/01947/2021, IV/02017/2021, IV/02403/2021, IV/02409/2021,
.
Első irat érkezett: 05/10/2021
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (védettségi igazolvány; hátrányos megkülönböztetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/14/2021
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/22/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1/A. §-a, 2/A. §-a, 6. § (2b) bekezdése és (2d) bekezdés a) pontja, 8. § (4a) bekezdés a) pontja és (7b) bekezdése, 10. § (6) bekezdése és (7) bekezdés a) pontja, 12. § (4c) bekezdés a) pontja és (4d) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Rendelet sérelmezett rendelkezései a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvánnyal (védettségi igazolvány) rendelkezők számára az azzal nem rendelkező személyekhez képest többlet jogosítványokat adnak.
Álláspontja szerint a Rendelet tartósan fennálló és súlyos alapjogsérelmet okoz azok számára, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A Rendelet kifogásolt rendelkezései az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésében ütköző módon hátrányosan megkülönböztetik azokat, akik az egészségügyi kockázatok miatt hozott döntésük alapján nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A megkülönböztetés nézete szerint nem alapul szükséges, arányos és ésszerű alkotmányos indokon, különös tekintettel arra, hogy az oltási protokoll szerinti védettség kialakulását megelőzően kiadott védettségi igazolvány nem garantálja a védettség tényleges kialakulását azoknál sem, akik a Rendelet szerinti védettségüket igazolni tudják..
.
Támadott jogi aktus:
    a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1/A. §-a, 2/A. §-a, 6. § (2b) bekezdése és (2d) bekezdés a) pontja, 8. § (4a) bekezdés a) pontja és (7b) bekezdése, 10. § (6) bekezdése és (7) bekezdés a) pontja, 12. § (4c) bekezdés a) pontja és (4d) bekezdés a) pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1093_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_1093_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes
rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványokat. A nagyszámú indítványozó által támadott rendelkezések a
védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára az azzal nem rendelkező
személyekhez képest többletjogosítványokat adtak. A koronavírus járvánnyal
kapcsolatos oltási program indulását követően védettségi igazolványra lettek
jogosultak azok, akik a COVID-19 betegségből felgyógyultak vagy a COVID-19
elleni oltóanyaggal történő védőoltást megkapták. A védettségi igazolvánnyal
rendelkező személyek a kormányrendelet alapján mentesültek egyes korlátozó
intézkedések alól. Az indítványozók álláspontja szerint a rendelet kifogásolt
rendelkezései hátrányosan megkülönböztette azokat, akik az egészségügyi
kockázatok miatt hozott döntésük alapján nem rendelkeztek védettségi
igazolvánnyal, és ezzel súlyos alapjogsérelmet okozott számukra. Az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alaptörvény alapján a veszélyhelyzet
idején egyes alapvető jogok gyakorlása felfüggeszthető, vagy az Alaptörvényben
megállapított mértéken túl korlátozható. A testület ez alapján elfogadta a
jogkorlátozás legitim céljaként a koronavírus-járvány leküzdését, ezen belül az
egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásainak a csökkentését, a károk
enyhítését. A jogalkotó pedig eleget tett az Alaptörvényből fakadó azon
kötelezettségének is, hogy a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványhelyzet
változásai fényében, rendszeresen felülvizsgálja a korlátozó intézkedések
fenntartásának szükségességét. Az Alkotmánybíróság a diszkriminációra vonatozó
vizsgálata során megállapította, hogy azok, akik védettségi igazolvánnyal
rendelkeznek, mert az oltást felvették vagy a fertőzésen átestek, nem alkotnak
homogén csoportot azokkal, akik személyében ez a feltétel nem áll fenn. Ezért a
vizsgált rendelkezések nem ütköznek a hátrányos megkülönböztetés tilalmába. Az
Alkotmánybíróság az indítványok alapján megvizsgálta továbbá a szabályozást
abban a tekintetben is, hogy az önrendelkezési jogot (és annak az
egészségüggyel kapcsolatos jogviszonyokra konkretizált formáját, az
egészségügyi önrendelkezési jogot) sértik-e a támadott rendelkezések. A
határozat megállapította, hogy mivel az oltás felvételét a kormányrendelet nem
tette kötelezővé, és ilyet az indítványozók sem állítottak, nincs érdemi
összefüggés a támadott szabályozás és az emberi méltósághoz való jog, azon
belül az önrendelkezési jog között sem. Az Alkotmánybíróság tanácsa a fentiek
alapján az indítványokat elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.22 9:00:00 1. öttagú tanács
2021.10.05 9:00:00 1. öttagú tanács

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1093_2021.pdfSz_IV_1093_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against certain provisions of the Government Decree No. 484/2020. (XI. 10.) Korm. on the second phase of protective measures applicable during the period of state of danger (vaccination certificate; negative discrimination)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.