Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02051/2019
Első irat érkezett: 12/23/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.22.590/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bíró kirendelése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A jogi képviselővel eljáró indítványozó az ügyében eljáró elsőfokú bíróság útján az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panasz indítványt terjesztett elő, amelyben a Fővárosi Törvényszék 25.P/P.28.637/2005/177. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 21.Pf.21.302/2016/17. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.V.22.590/2017/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó 2004-ben terjesztett elő kártérítés iránti keresetet, amelyet a 2016. február 26-án meghozott elsőfokú ítéletében a Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre kirendelt bíró elutasított. Az alkotmányjogi panaszban támadott ezen elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezést a másodfokú bíróság elutaasította. A másodfokú ítéletet a Debreceni Ítélőtábláról a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelt bírák hozták meg Debrecenben. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó a támadott ítéletek kapcsán az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joga sérelmét állítja. Ezen belül egyrészt arra hivatkozik, hogy az e jog részét képező törvényes bíróhoz való joga sérült, mivel a Fővárosi Törvényszéken ügyének elbírálása idején nem volt szabályozva az ügyelosztási rend, az ügyében összesen négy bíró járt el, ügyének az alacsonyabb fokú bíróságról kirendelt bíróra történő átosztása indokolatlan volt, az első fokon végül ítéletet hozó kirendelt bíró az alacsonyabb bíróságon tárgyalt, a másodfokon eljáró tanács tagjait a Debreceni Ítélőtáblról rendelték ki és az eljárást Debrecenben folytatták, így álláspontja szerint nem a bírák kirendelésére került sor, hanem ügyének - állítása szerint alaptörvény-ellenes - áthelyezésére. Másrészt ügye elhúzódása kapcsán a tisztességes bírósági eljárás részét képező ésszerű időn belül való elbírálás követelményének sérelmét állítja..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi törvényszék 25.P/P.28.637/2005/177. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 21.Pf.21.302/2016/17. számú ítélete, a Kúria Pfv.V.22.590/2017/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2051_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_2051_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.