Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02438/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02350/2012,
.
Első irat érkezett: 02/27/2012
.
Az ügy tárgya: a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (1)-(3) bekezdéseivel kapcsolatos alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/11/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.07.03
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (1)-(3) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt terjesztett elő alkotmányjogi panaszt [
Az indítványozó a 251/1997. Korm. rendelet, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján 2005. 06. 01-jétől kezdődően korhatár előtti öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot. A MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság 10251/2005. számú határozatában arról kapott tájékoztatást, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően a részére megállapított korhatár előtti öregségi nyugdíjat öregségi nyugdíj címén kell tovább folyósítani. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság azonban arról tájékoztatta az indítványozót, hogy a 2012. 01.01-től hatályos Törvény értelmében az 1950. évben vagy azt megelőzően született korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő személyeknek a korhatár előtti öregségi nyugdíját 2012. január 1-től hivatalból korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani. Ez a szabály nem vonatkozik az 1949. évben vagy azt megelőzően születettekre, illetve az 1950. évben vagy azt követően született kizárólag föld alatti munkakörben foglalkoztatottakra, és a balett művészekre. A saját jogú ellátás korhatár előtti ellátássá változtatása az indítványozó számár bizonytalanságot eredményez, mert ellátása bármikor csökkenthető vagy elvonható.
Az indítványozó a támadott rendelkezésekkel összefüggésben hivatkozik a jogbiztonság védelmére (a szerzett jogok védelme tekintetében), a tulajdonhoz való jog, az emberi méltósághoz való jog, valamint a szociális biztonságra vonatkozó követelmények sérelmére. Álláspontja szerint a Törvénynek a nyugdíjjal, illetve a járandósággal összefüggésben az életkor alapul vételével történő megkülönböztetés önkényes, és nincs olyan legitim cél, ami a megkülönböztetés szükségességét indokolná..

.

Támadott jogi aktus:
    a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (1), (2), (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1)-(2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (1)
(4) bekezdés

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.07.03 9:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.