Ügyszám: IV/01452/2017
.
Első irat érkezett: 07/07/2017
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.87/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.87/2017/2. számú végzése, valamint a Hajdúszoboszlói Járásbíróság 1.Bpk.12/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kifejti, hogy a forgalomkorlátozással kapcsolatos önkormányzati közmeghallgatáson a közmeghallgatást kérelmező személy a becsületének és jó hírnevének csorbítására alkalmas kijelentéseket tett, nagy nyilvánosság előtt. Az indítványozó ezért rágalmazás miatt a kérelmező ellen feljelentést tett, a büntetőeljárást azonban az elsőfokú bíróság megszüntette. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó - aki a települési önkormányzati társulás által fenntartott szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményt vezeti - álláspontja szerint az elhangzott tényállítások meghaladják a véleménynyilvánítás szabadságának határát. Nézete szerint csupán azért, mert a tényállítások közmeghallgatáson hangzottak el, azok nem minősíthetők közügyekben való megszólalásnak, ahogy azt a bíróság értékelte. A közmeghallgatás tárgya ugyanis nem volt köthető az indítványozó közszereplői tevékenységéhez, az ügyben nem érintett, és a közmeghallgatás nem minősül hatósági eljárásnak. Sérelmezi, hogy a bíróság nem tulajdonított jelentőséget annak sem, hogy a feljelentett személy az általa állított tények valóságtartalmához hogyan viszonyult, jóllehet állításai bizonyítottan ténybeli alapok nélküliek, valótlanok voltak. Hivatkozik az Alkotmánybíróság 13/2014. (IV. 18.) AB határozatára, álláspontja szerint, ha az eljáró bíróságok a határozatban felállított vizsgálati szempontokat figyelembe vették volna, akkor megállapították volna, hogy a feljelentésben megjelölt cselemény bűncselekmény, és büntetőeljárást folytattak volna le. Az Alkotmánybíróság említett határozatában kifejtett szempontok mellőzésével hozott jogerős döntéssel sérül a jó hírneve tiszteletben tartásához, az emberi méltósághoz, valamint a tisztességes eljáráshoz való joga, és az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdésében rögzített követelmény..
.
Indítványozó:
    Balázs Andrea Katalin
Támadott jogi aktus:
    a Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.87/2017/2. számú végzése és a Hajdúszoboszlói Járásbíróság 1.Bpk.12/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1452_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1452_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
..