Hungarian
Ügyszám:
.
III/00794/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00741/2016,
.
Első irat érkezett: 04/21/2016
.
Az ügy tárgya: A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 89. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (rendvédelmi szervek - szolgálati időpótlék megállapítása, illetmény-különbözet)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/28/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 89. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását, megsemmisítését és a folyamatban lévő bírósági eljárásban való alkalmazása kizárását kéri az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes keresetet terjesztett a bíróság elé, amelyben kérte, hogy a bíróság állapítsa meg szolgálati időpótlék szempontjából számítandó szolgálati időpontjának kezdő időpontját, mivel állásponja szerint azt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénnyel (a továbbiakban új Hszt.) ellentétesen, a támadott BM rendelet alapján állapították meg. A bíróság álláspontja szerint az új Hszt. 341. § alapján az látszik megállapíthatónak, hogy a Belügyminiszter nem kapott arra törvényi felhatalmazást, hogy az általa megalkotott BM rendeletben a szolgálati időpótlékra való jogosultság kezdő időpontja tekintetében a Hszt.-ben foglalt rendelkezésektől eltérően, azt szűkítve, a hivatásos szolgálati idő helyett a tényleges szolgálati idő alapján határozza meg a szolgálati időpótlékra való jogosultság szempontjából beszámítandó szolgálati időtartamot.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a BM rendelet hivatkozott szakaszai ellentétesek az Alaptörvény T) cikk (2) és (3) bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében és a 28. cikkben foglaltakkal..
.
Támadott jogi aktus:
    31/2015. (VI. 16.) BM. rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről 89. § (1) bekezdés (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
T) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
18. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_794_0_2016_inditvany_anonimizált.pdfIII_794_0_2016_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.