Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00111/2019
Első irat érkezett: 01/17/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.154/2017/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Gyulai Törvényszék 12.P.20.247/2016/31. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.192/2017/8. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.22.154/2017/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy egy korábbi ügyében eljáró bíróság ellen keresetet nyújtott be a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog megsértése miatt, mivel az ellene indult szabálysértési eljárást érdemben nem folytatta le a bíróság és nem hozott az ügyében határozatot, ezzel összefüggésben sérült az egészséghez való joga. A keresete a bírósági jogkörben okozott nem vagyoni kártérítésre irányult. A bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a keresetének elutasítása sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. Az indítványozó előadta továbbá, hogy korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdésében garantált jogsérelem megállapítása miatt, amely jogsérelem tényét az EJEB megállapította..
.
Támadott jogi aktus:
    Gyulai Törvényszék 12.P.20.247/2016/31. számú ítélet, Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.192/2017/8. számú ítélet, Kúria Pfv.III.22.154/2017/17. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_111_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_111_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_111_4_2019_indkieg_anonim.pdfIV_111_4_2019_indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.