Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01300/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01284/2014,
.
Első irat érkezett: 07/16/2014
.
Az ügy tárgya: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 6. § b) pontja elleni alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/26/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 6. § b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Álláspontja szerint a támadott rendelkezés azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés kerületi polgármester-tagjainak megválasztásában számára, mint Budapest II. kerületének választójogosultsággal rendelkező lakója számára nem biztosítja, hogy szavazata megközelítőleg egyenlő súlyú legyen Budapest főváros más, - választójoggal rendelkező lakosainak számát tekintve - kisebb kerületei lakóinak szavazatával, az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésének és 35. cikkének együttes értelmezéséből eredő egyenlő választójogát sérti, valamint a XXIII. cikk (1) bekezdésével összefüggésben a XV. cikkben biztosított azon jogát sérti, hogy a helyi önkormányzati képviselők választása során vele összehasonlítható helyzetben lévő polgárokkal összehasonlításban választójoga gyakorlásában indokolatlan megkülönböztetés ne érje.
Másodlagosan kéri az indítványozó, hogy szoros tartalmi összefüggésre tekintettel az Alkotmánybíróság semmisítse meg az egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXIII. törvény 12. § (3a) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 6. § b) pont
  az egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXIII. törvény 12. § (3a) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk
XXIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1300_2_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_1300_2_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_1300_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1300_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .