Ügyszám: II/01460/2017
.
Első irat érkezett: 07/11/2017
.
Az ügy tárgya: A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) és (5) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja elleni utólagos normakontroll (külföldről támogatott civil szervezet)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók (az országgyűlési képviselők egynegyede) - az Abtv. 24. §-a alapján - a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdésében az ", és az egyesületet vagy alapítványt külföldről támogatott szervezetként rögzíti" szövegrész, 2. § (2) és (5) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták.
A Törvény értelmében külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely - a Törvényben meghatározott kivétellel - az adóévben 7,2 millió forintnál magasabb összegben részesül külföldről származó juttatásban.
Az indítványozók álláspontja szerint a Törvény a "támogatás" fogalmát oly mértékben bizonytalanul határozza meg, ami a civil szervezetek számára a Törvény szerinti kötelezettségeik teljesítését kiszámíthatatlanná teszi, így az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében fogalt jogállamiság, jogbiztonság, normavilágosság sérelmére vezet. A Törvény sérelmezett szabályainak be nem tartása a civil szervezet megszüntetéséhez vezethet, ezért a rendelkezések az egyesületek esetében az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdése, míg alapítványok esetén az Alaptörvény I. cikk (4) bekezdésére és II. cikkére figyelemmel a cselekvési autonómia sérelmét okozhatja. Érvelésük szerint szintén a normavilágosság sérelmét eredményezi, hogy a közzétételi kötelezettség pontos keretei nem állapíthatóak meg. A "külföldről támogatott" jelleg közhiteles nyilvántartásba való bejelentésére és rögzítésére való kötelezettség sérti az érintett szervezetek jóhírnévhez való jogát, az önazonossághoz való jogát, és ezekkel összefüggésben alaptörvény-ellenes hátrányos megkülönböztetést valósít meg. A civil szervezet "külföldről támogatott" jellege sajtótermékekben és egyéb kiadványaiban való feltüntetésére vonatkozó kötelezettség - az indítványozók szerint - sérti a civil szervezet jóhírnévhez való jogát, az önazonossághoz való jogát, alaptörvény-ellenes hátrányos megkülönböztetést valósít meg, valamint sérti a véleménynyilvánítás szabadságát és a sajtószabadságot..

.

Támadott jogi aktus:
    a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdés ", és az egyesületet vagy alapítványt külföldről támogatott szervezetként rögzíti" szövegrésze, 2. § (4)-(5) bekezdései,
    a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pont, 95. § e) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1460_0_2017_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_1460_11_2017_IM állásfoglalás.pdfII_1460_11_2017_IM állásfoglalás.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.01.16 10:00:00 Teljes ülés
2018.05.28 13:00:00 Teljes ülés

.
..