Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01159/2015
Első irat érkezett: 04/30/2015
.
Az ügy tárgya: A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdése, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. §-a és 43. §-a, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 24.B.131/2011/115. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás-tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) és d) pontja, valamint az Abtv. 27. §-a alapján - a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdése, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. §-a és 43. §-a, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 24.B.131/2011/115. számú elsőfokú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések az indítványozóra közvetlenül kihatottak és a támadott bíróí döntésekkel összefüggésben alkalmazásra kerültek.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott és esetében alkalmazott jogszabályi rendelkezések - ide értve az új Btk. vonatkozó rendelkezéseit - nem tartalmaznak a feltételes szabadság vizsgálhatósáságának felső hatátárára vonatkozó időtartamot, ezért esetében nem teljesült az arányos szankcióalkalmazás követelménye, tehát a támadott szabályozás következtében az egykori tényleges életfogytiglanra ítélt elítélteknél sincs kedvezőbb helyzetben, sőt azok a biztosítékok sem illetik meg, mint a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt elítélteket.
Álláspontja szerint esetében a jogerős ítéletben megállapított tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésből egyedül a Bv. törvény szerinti speciális kegyelmi eljárás keretében lehetséges a szabadulás legkevesebb 40 év elteltével, amely olyan beláthatatlan időtartam, amely összeegyeztethetetlen az emberi méltósághoz való joggal, ezért a vonatkozó támadott szabályozás ellentétes az EJEB Vinter ügyben és annak felhívásával a Magyar Ügyben megállapított, majd a Bodein v. France ügyben azóta megerősített elveivel, és ezáltal a támadott szabályozás lényegében az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének 1. bekezdésébe ütközik. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) bekezdés 47/A. § (2) bekezdés
  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. § és 43. §

  a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete
  a Budapest Környéki Törvényszék 24.B.131/2011/115. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés
III. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont
24. cikk (2) bekezdés d) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1159_7_2015_ind_kieg.pdfIV_1159_7_2015_ind_kieg.pdfIV_1159_0_2015_inditvany.pdfIV_1159_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2016.02.22 13:30:00 3. öttagú tanács
  2016.03.08 9:30:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .