Ügyszám: IV/02101/2017
.
Első irat érkezett: 11/17/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.721/2016/7. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (ingatlan birtokbaadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók – az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.21.721/2016/7. számú ítéletének alaptörvény-ellenességének megállapítását és a Budakörnyéki Járásbíróság 11.P.21.355/2012/47. számú ítéletére és Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.21.100/2015/7. számú ítéletére kiterjedő hatályú megsemmisítését kérték.
Az indítványozók előadták, hogy ingatlanuk ingatlan-nyilvántartási határvonalán jogelődjeik szándékosan nem a jogi határ szerint alakították ki az ingatlanok kerítését, hogy annak helyén szomszédjaik emésztőgödröt helyezhessenek el. Ennek következtében az indítványozóknak összesen 40 nm2 saját tulajdonú területük található a kerítés túloldalán. Az indítványozók kérelmére megindított hatósági eljárás során az illetékes Földhivatalnak az érintett földrészletek térképi ábrázolását kiigazító határozata első fokon jogerőre emelkedett. A bíróság – az ingatlan birtokbaadása iránti perben - az indítványozók keresetét elutasította, a másodfokú bíróság helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett döntések sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való jogukat, a tisztességes eljáráshoz való jogot, és a törvény előtti egyenlőség elvét. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.21.721/2016/7. számú ítélete
    Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.21.100/2015/7. számú ítélete
    Budakörnyéki Járásbíróság 11.P.21.355/2012/47. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés b) pont
25. cikk (2) bekezdés b) pont
25. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2101_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_2101_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_2101_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_2101_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
..