Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02012/2019
Első irat érkezett: 12/17/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.K.30.399/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.K.30.399/2019/21. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben az adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le, amelynek során adókülönbözetet állapított meg, ezért adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta és megállapította, hogy az indítványozó, mint vezető tisztségviselő a gazdasági társaságok bankszámláiról úgy vett fel pénzösszegeket, hogy nem tudta igazolni, hogy azokat a társaságok működtetésére használja fel, és azt sem, hogy azokkal elszámolt. Az indítványozó a másodfokú határozattal szemben bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, keresetét a bíróság érdemi vizsgálat után elutasította. Az indítványozó a bírói döntés ellen felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, kérelme befogadását a Kúria megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a bíróság az általa felvett készpénzeket saját, adóköteles bevételének tekintette, olyan döntést hozott, amely ellentétes az Alaptörvény közteherviselésre vonatkozó XXX. cikk (1) bekezdésével, a tisztességes eljáráshoz való joggal és az ártatlanság vélelme, valamint a hatalommegosztás alkotmányos elvével..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.K.30.399/2019/21. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2012_2_2019_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_2012_2_2019_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.