Ügyszám: IV/01704/2017
.
Első irat érkezett: 08/31/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.35.489/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.35.489/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó nyugdíjas háziorvos előadta, hogy a háziorvosi ügyeletet és a háziorvosi ügyeletvezetői feladatokat egy erre szerveződő közhasznú társaság keretei között látta el. Az indítványozó az egészségügyi vállalkozásokra vonatkozó szabályokat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti társas vállalkozás tagjaként - de a betéti társaság működési engedélye alapján, így adójogi értelemben a betéti társaság gazdasági tevékenységeként - végzett egészségügyi szolgáltatást.
Az indítványozó álláspontja szerint ezt a jogviszonyt az eljáró adóhatóság az egészségügyi jogviszonyokra vonatkozó speciális szabályok indokolatlan figyelmen kívül hagyásával, az indítványozót minden bizonyítási lehetőségtől megfosztva, jutott arra a téves következtetésre, hogy az indítványozó magánszemélyként végzett háziorvosi ügyeletvezetői szakmai tevékenységet, és az indítványozót adókülönbözet megfizetésére kötelezte. Az elsőfokú bíróság az adóhatóság döntését megváltoztatta, és az adóhiányt törölte. A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság az elsőfokú döntést hatályon kívül helyezte és az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria olyan tényállás alapján helyezte hatályon kívül az elsőfokú bíróság ítéletét és olyan jogalapot jelölt meg az adóhatósági határozat jogszerűsége vonatkozásában, amelyre sem a közigazgatási eljárás, sem pedig a bírósági eljárás során a felek egyike sem hivatkozott. A Kúria eljárása az indítványozó álláspontja szerint sérti az indítványozó jogát az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz, a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.35.489/2016/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1704_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1704_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..