Ügyszám: IV/00035/2018
.
Első irat érkezett: 01/09/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.618/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jognyilatkozat pótlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.21.618/2016/4. számú ítélete, a Gyulai Törvényszék 9.Pf.25.255/2016/6. számú ítélete és a Békéscsabai Járásbíróság 2.P.20.001/2016/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó keresetet nyújtott be alperes ellen jognyilatkozat pótlása iránt. Az ügy előzménye, hogy alperes földhaszonbérleti szerződést kötött egy gazdasági társasággal. A szerződést a helyi önkormányzat hirdetőtáblájára kifüggesztették, melynek nyomán az indítványozó előhaszonbérleti jogára hivatkozással ajánlatot nyújtott be. Az alperes az indítványozó földhaszonbérleti jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatot nem írta alá. Az indítványozó - mivel az alperes a hatósági eljárásban nem adta hozzájáruló nyilatkozatát, - keresetében az alperes jognyilatkozatának pótlását kérte a földhaszonbérleti jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.
Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint az ítéletek sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert a bíróságok helytelenül állapították meg az alkalmazandó jogszabályt..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.V.21.618/2016/4. számú ítélete
    Gyulai Törvényszék 9.Pf.25.255/2016/6. számú ítélete
    Békéscsabai Járásbíróság 2.P.20.001/2016/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_35_2_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_35_2_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_35_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_35_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..