Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02355/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02350/2012,
.
Első irat érkezett: 02/15/2012
.
Az ügy tárgya: a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény ellen benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.07.03
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1), (2), (4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A Knymt. 5. § (1) bekezdése értelmében 2012. január 1-jétől az 1955. évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani. Az 5. § (2) és (4) bekezdései a szolgálati járandóság összege számításának módját határozzák meg.
Az indítványozó véleménye szerint a számára korábban megállapított szolgálati nyugdíjának szolgálati járandósággá való átalakítása ellentétes az Alaptörvény XIII. cikkében deklarált tulajdonhoz való joggal és XV. cikk (2) bekezdésében rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalmával..
.
Támadott jogi aktus:
    a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1), (2) és (4) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
XV. cikk (2) bekezdés

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.07.03 9:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.