Hungarian
Ügyszám:
.
III/00639/2018
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/00330/2016,
.
Első irat érkezett: 04/06/2018
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezséekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (Ptk. szerződésátruházás szabályai)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja és az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 53/C. § (1) bekezdése és az 53/C. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását, megsemmisítését, továbbá alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Ptké. 53/C. (1) és (2) bekezdése szerint, ha a Ptk hatálybalépése előtt kötött szerződésből származó valamennyi jog és kötelezettség a Ptk. hatálybalépését követően jogszabály rendelkezése alapján száll át másra, úgy erre a Ptk. 6:211. §-át kell alkalmazni. Az (1) bekezdés szerinti esetben a szerződésből kilépő és a szerződésben maradó fél tekintetében a szerződést megszűntnek, a szerződésbe belépő és a szerződésben maradó fél tekintetében pedig a szerződést az átszálló valamennyi jog és kötelezettség vonatkozásában a jogszabály rendelkezése alapján létrejött új szerződésnek kell tekinteni.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotó egy olyan szabályt helyezett el a Ptké. 52/C. §-ába, amely a szerződésátruházás Ptk. általi alapkonstrukcióját borítja fel, amellyel sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság elvét..
.
Támadott jogi aktus:
  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. § (1) bekezdés 53/C. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_639_0_2018.inditvany_anonim.pdfIII_639_0_2018.inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.09.18 11:00:00 Teljes ülés
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .