Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00019/2019
Első irat érkezett: 01/03/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.017/2017/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 2.P.25.189/2015/44. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.22.017/2017/21. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ingatlanbefektetési szövetkezettel kötött célrészjegy megállapodást. Az összeget befizette, ezt követően a szövetkezetet felszámolták. Követelése érvényesítése érdekében az indítványozó fizetési meghagyás kibocsátását kérte a szövetkezet ellen. Időközben a szövetkezet igazgatósági tagja ellen büntetőeljárás indult. A büntetőeljárásban az indítványozó polgári jogi igényt jelentett be, azonban keresetét a bíróság elutasította arra hivatkozással, hogy a büntetőeljárás sértettje a szövetkezet. Ezt követően a meg nem térült követelése és kára megtérítése iránt az indítványozó keresetet nyújtott be az igazgatósági tagok ellen. Kártérítési keresetét az elsőfokú bíróság elutasította arra hivatkozva, hogy az alperesek a szövetkezetnek okoztak kárt, jogellenes magatartásuk és az indítványozónak okozott kár között nem látott a bíróság közvetlen okozati összefüggést. Hangsúlyozta a bíróság, hogy a jogi személy vagyona elkülönül a tagok és a vezető tisztségviselők vagyonától, ezért a tagok és vezető tisztségviselők csak jogszabályban meghatározott esetekben tehetők felelőssé a jogi személy tartozásaiért. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint az ítéletek sértik a tulajdonhoz való jogát, a megkülönböztetés tilalmába ütköznek, valamint sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát is..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 2.P.25.189/2015/44. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.22.017/2017/21. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_19_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_19_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_19_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_19_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.