Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00648/2017
Első irat érkezett: 03/02/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.963/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénzügyi szolgáltatói tevékenység végzésére vonatkozó engedély visszavonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/24/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.20.963/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) célvizsgálatot folytatott nála, amelynek lezártát követően határozatával visszavonta az indítványozó pénzügyi szolgáltatói tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét és elrendelte a végelszámolását. Az indítványozó bírósághoz fordult, amelynek eredményeként a felülvizsgálati eljárásban eljárt Legfelsőbb Bíróság az ítéletet hatályon kívül helyezte és a Felügyeletet új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban a Felügyelet a határozatában a legenyhébb szankciót alkalmazta.
Az indítványozó kártérítés iránti pert kezdeményezett, mivel a Felügyelet új határozatának meghozataláig pénzkölcsön nyújtási tevékenységet nem folytathatott, így elmaradt a vállalkozói haszna.
A bíróság a keresetet elutasította, a Kúria a döntést helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát és a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.IV.20.963/2016/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_648_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_648_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_648_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_648_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .