Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02311/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01287/2015,
.
Első irat érkezett: 07/29/2015
.
Az ügy tárgya: az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. § elleni alkotmányjogi panasz (árfolyamkockázat, devizahitel, forintosítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/07/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés a kölcsönadósok érdekeit csak az indokolatlan kamatemelések tekintetében vette figyelembe. A törvény következtében az árfolyamveszteség tekintetében a kölcsönadósnak jut a teljes veszteség és a bankoknak jut a teljes árfolyamnyereség. Ezzel sérült - az indítványozó véleménye szerint - az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való joga.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2311_2_2015_ind_kieg.pdfIV_2311_2_2015_ind_kieg.pdfIV_2311_0_2015_inditvany.pdfIV_2311_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .