Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01985/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01963/2014,
.
Első irat érkezett: 12/02/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1)-(3) bekezdései, a 39. §-a és a és 40. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, perköltségek viselése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/05/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (Törvény) 37. § (1)-(3) bekezdései, 39. §-a, és 40. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták.
Álláspontjuk szerint sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot és a tulajdonhoz való jogot, hogy a Törvény a perköltség viselésének szabályairól a Pp.-től eltérően, a devizaadós hátrányára rendelkezik, ha a felperes devizaadós az elszámolást követően az érvénytelenségi pert folytatni kívánja. Az indítványozók szerint alaptörvény-ellenes, hogy a jogalkotó megtiltja azt a lehetőséget, hogy a felperes úgy kérje a szerződés érvénytelenségének megállapítását, hogy az érvénytelenség jogkövetkezményeinek megállapítását nem kéri..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1)-(3) bekezdései, 39. §-a, és 40. § (3) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1985_2_2014_ind_kieg.pdfIV_1985_2_2014_ind_kieg.pdfIV_1985_0_2014_inditvany.pdfIV_1985_0_2014_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .