Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00190/2018
Első irat érkezett: 02/02/2018
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.439/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermekelhelyezés megváltoztatása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.439/2017/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó és felesége házassága jogerős döntéssel felbontásra került. Az indítványozhó a bontóperben hozott ítéletben rögzített gyermekelhelyezés megváltoztatása iránt indított pert. A per során az elsőfokú bíróság a gyermekelhelyezés körében érdemben nem döntött, azonban ideiglenes intézkedéssel rendelkezett a gyermekek kapcsolattartására vonatkozóan, azt az indítványozó számára kedvezően változtatva meg. Az elsőfokú döntés ellen mindkét fél fellebbezett, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést megváltoztatta, és a kapcsolattartást az indítványozó számára kedvezőtlen módon határozta meg.
Az indítványozó az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz való joga azzal, hogy a törvényszék a döntését nem indokolta megfelelően, a törvény előtti egyenlőség követelménye, valamint a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
    a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.439/2017/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_190_3_2018_indkieg_anonim.pdfIV_190_3_2018_indkieg_anonim.pdfIV_190_0_2018_indítvány2_anonim.pdfIV_190_0_2018_indítvány2_anonim.pdfIV_190_0_2018_indítvány1_anonim.pdfIV_190_0_2018_indítvány1_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.12.04 17:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 1.Pkf.52.439/2017/4 of the Budapest Environs Regional Court (change of child custody)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.