Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00354/2019
Első irat érkezett: 02/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Törvényszék 1.Pf.20.513/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekhatár kiigazítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Veszprémi Törvényszék 1.Pf.20.513/2018/8. számú ítélete és a Veszprémi Járásbíróság 2.P.20.454/2017/30/I. számú ítélete, valamint az eljárás során meghozott Veszprémi Járásbíróság 2.P.20.454/2017/26. számú végzése, és a Veszprémi Törvényszék 1.Pkf.20.511/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és mesemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - 1989-ben kérte a földhivatalt, hogy az ingatlanának területét 648 m2-re javítsák ki. A földhivatal a felperesi ingatlan területét kijavította a természetben kialakult birtoklási viszonyok változatlanul hagyásával. Az indítványozó 2014-ben kérte a telkével szomszédos ingatlan határvonalára vonatkozóan a térkép kiigazítását és az ingatlan területének módosítását az ingatlan-nyilvántartásban, mert álláspontja szerint az eredeti tulajdoni helyzethez képest az eltérően ábrázolta az ingatlanokat. Az elsőfokú bíróság a keresetét elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. Az indítványozó alkotmányjogi panasz kiegészítésében a szakértői díj megfizetésével kapcsolatos végzést is sérelmezte.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítélet sérti a tulajdonhoz való jogát, a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    Veszprémi Törvényszék 1.Pf.20.513/2018/8. számú ítélete
    Veszprémi Járásbíróság 2.P.20.454/2017/30/I. számú ítélete
    Veszprémi Törvényszék 1.Pkf.20.511/2018/3. számú végzése
    Veszprémi Járásbíróság 2.P.20.454/2017/26. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_354_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_354_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_354_0_2019_indítvány. anonim.pdfIV_354_0_2019_indítvány. anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.