Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01879/2019
Első irat érkezett: 11/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó bírói szolgálati jogviszonyban áll, munkáltatója a perbeli alperes. Az indítványozó kereseti kérelmében azt kérte, hogy a bíróság állapítsa meg azt, hogy a bírói szolgálati idejének kezdő időpontja 2005. január 1. napja, továbbá kötelezze az alperest 2015. december 1-től felmerült illetmény-különbözet megfizetésére. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó szolgálati idejének kezdő időpontja 2005. június 1. napja és kötelezte az alperest az illetménykülönbözet megfizetésére. A másodfokú bíróság a szolgálati idő kezdő időpontját 2005. január 1. napjára módosította, ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálati kérelemmel nem élt. A Kúria a jogerős döntést hatályon kívül helyezte és az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó különböző jogcímeken több kereseti kérelmet tartalmazó keresetet terjesztett elő a rendes bíróság elé, amelyek közül kizárólag egy került érdemben jogerős elbírálásra, a további kereseti kérelmek érdemi elbírálására nem került sor, így álláspontja szerint megvonták tőle a tisztességes eljáráshoz való jogot, a bírósághoz való jogot, illetve miután ezt a Kúria ítélete eredményezte, az indítványozó jogorvoslathoz való joga is sérült..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1879_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_1879_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.