Ügyszám: IV/00197/2018
.
Első irat érkezett: 02/05/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pf.III.20.267/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés fogvatartottnak)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Veszprémi Törvényszék 14.P.20.652/2017/5/I. számú ítélete, valamint a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.267/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy büntetés-végrehajtási intézet, amely ellen egy fogvatartott kártérítés megfizetése iránt pert indított, mert a fogvatartási körülményeket az indítványozó nem biztosította a vonatkozó jogszabálynak megfelelően. A bíróság a keresetnek helyt adott, és az indítványozót 500.000 Ft sérelemdíj megfizetésére kötelezte. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó érvelése szerint a büntetés-végrehajtási intézet magatartása nem minősülhet jogellenesnek (és ezért kártérítési felelőssége sem lehet) azért, mert a rá vonatkozó kettős jogszabályi kötelezettségnek nem tud eleget tenni. Jogszabályi kötelezettsége a megfelelő moztástér biztosítása, csakúgy, mint a befogadási kötelezettség. Tekintettel arra, hogy az intézmények jogszabálynak megfelelő elhelyezés feltételeit csak az állam tudná megfelelő bővítésekkel biztosítani, nézete szerint az állam kártérítési felelősségét lehetne csak megállapítani. A jogellenes magatartást nézete szerint a jogalkotó követi el azzal, hogy olyan szabályokat alkot és tart hatályban, amelynek fizikailag nem lehet megfelelni. Azáltal, hogy a bíróságok a korábbi ítélkezési gyakorlattal ellentétes tartalmú döntéseket hoztak, sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, a törvény előtti egyenlőség, valamint a jogbiztonság követelménye..
.
Indítványozó:
    Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Támadott jogi aktus:
    a Veszprémi Törvényszék 14.P.20.652/2017/5/I. számú ítélete, valamint a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.267/2017/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_197_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_197_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.04.26 10:00:00 3. öttagú tanács
.
..