Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01653/2019
Első irat érkezett: 10/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5021/2019/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet törvényessége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5021/2019/4. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletével kapcsolatosan az illetékes kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása során megállapította, hogy az önkomrányzati rendelet több jogszabállyal is ellentétes rendelkezéseket tartalmaz.
A kormányhivatal ezt követően fordult a Kúriához, a kifogásolt önkormányzati rendelet jogszabályokba való ütközésének vizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezve. A Kúria megállapította az önkormányzat képviselőtestületének a helyi adókról szóló 1/2019. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet törvényellenességét és megsemmisítette azt, a kihirdetés napjára visszamenőlegesen, 2018. március 23-i hatállyal. Az indítványozó álláspontja szerint a kormányhivatal és a Kúria is megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát. Sérült továbbá az Alaptörvényben garantált jogállamiság és jogbiztonság elve..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5021/2019/4. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1653_2_2019_indegys. anonim.pdfIV_1653_2_2019_indegys. anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.