Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00197/2019
Első irat érkezett: 01/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.745/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Kfv.IV.35.745/2017/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, a Miniszterelnökséget vezető miniszter JHÁT-JF/261/1. (2017) számú határozatára kiterjedő hatállyal.
Az elsőfokú hatóság mezőgazdasági támogatást ítélt oda az indítványozónak.
A támogatási összeg 10%-ra vonatkozóan az indítványozó kérelmet nyújtott be, amelyet az elsőfokú hatóság elutasított és a támogatási összeg jogosulatlan igénybevételére hivatkozással a támogatás visszafizetésére kötelezte.
A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
A bírósági perben az elsőfokú bíróság a másodfokú hatósági határozat visszafizetésről rendelkező részét az elsőfokú hatósági határozatra kiterjedő hatállyal hatályonkívül helyezte és megállapította, hogy az 5 éves elévülési idő beállt.
A felülvizsgálati eljárásban a Kúria a másodfokú ítéletet hatályonkívül helyezte és a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott Kúriai ítélet (és a másodfokú hatósági határozat) sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát és a XXVIIII. cikk (1) bekezdésében deklarált azon alapjogát, amely szerint joga van ahhoz, hogy a perben a jogait és kötelezettségeit független és pártatalan bíróság tisztességes módon bírálja el. A bíróság szerinte figyelmen kívül hagyta az Alaptörvény T) cikk (2) bekezdése szerinti jogszabályi hierarchia betartásához fűződő bírói jogalkalmazói kötelezettséget és az R) cikkbe is ütköző. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.IV.35.745/2017/9. számú ítélete és a Miniszterelnökséget vezető miniszter JHÁT-JF/261/1. (2017.) számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk
T) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_197_3_2019_indkieg.anonim.pdfIV_197_3_2019_indkieg.anonim.pdfIV_197_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_197_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.