Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02109/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02106/2017,
.
Első irat érkezett: 11/20/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.284/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.284/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó nemzetiségi önkormányzat képviselője, azonban a nemzetiségi önkormányzat a képviselői mandátuma megszüntetését állapította meg arra hivatkozással, hogy a közgyűléseke egy éven át nem vett részt. Az indítványozó a határozat ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő és kérte a határozat hatályon kívül helyezését. A bíróság az indítványozó kérelmét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a jogorvoslathoz való joga, a tisztességes eljáráshoz való joga, a diszkrimináció tilalma, a közhivatal viseléséghez fűződő jogok, a nemzeti önazonosság szabad vállalásához és megőrzéséhez való joga és a passzív választójoga, mivel a mandátum megszűnéséről születt határozatban nem kapott kellő tájékoztatást a jogorvoslati lehetőséről, a jogorvoslat tényleges megvalósulása bizonytalan volt, a jogi háttér a jogalkalmazó bíróságok részére sem volt egyértelmű, és a felügyeleti szerv tévesen tájékoztatta az érintteteket..
.
Támadott jogi aktus:
  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pont
  Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.284/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXV. cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2109_Ind_kieg_aninimizált.pdfIV_2109_Ind_kieg_aninimizált.pdfIV_2109_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_2109_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.07.10 9:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint against the ruling No. 2.Kpk.670.284/2017/3 of the Budapest-Capital Regional Court (review of an administrative decision adopted in a nationality self-government case)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .