Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01017/2017
Első irat érkezett: 04/19/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
10/03/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki becsületsértés vétségében és megrovásban részesítette, a másodfokú bíróság bűncselekmény hiányában felmentette, a harmadfokú eljárásban eljárt Fővárosi Ítélőtábla ismét bűnösnek mondta ki.
Az indítványozó álláspontja szerint a harmadfokú, jogerős ítélet sérti az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási szabadságát, mivel az ítélőtábla a büntetőjogi bűnösség megállapítása során nem vette figyelembe az Alkotmánybíróság döntéseiben kifejtett alkotmányossági követelményeket. Nézete szerint jogszabály-ellenes és egyben alaptörvény-ellenes a nagy nyilvánosságnak - az ítéletben kifejtett - értelmezése, amely a Btk. 227. § (1) bekezdés b) pontjának meghatározó tényállási eleme, s amely nélkül a becsületsértés legfeljebb szabálysértésnek minősülhet..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1017_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1017_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.11.07 10:00:00 Teljes ülés
2017.10.03 16:00:00 2. öttagú tanács
2017.10.17 16:00:00 2. öttagú tanács
2018.01.16 10:00:00 Teljes ülés
2018.05.07 11:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Examination of the admissibility of the constitutional complaint against the judgement No. 13.Bhar.154/2016/15 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (slander) (IV/1017/2017.)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.