Hungarian
Ügyszám:
.
II/00817/2019
Első irat érkezett: 05/14/2019
.
Az ügy tárgya: A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (közjogi érvénytelenség)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők - az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény megsemmisítését kérték.
Az indítványozók álláspontja szerint a jogszabályok teljes egészében közjogi érvénytelenek, mivel az Országgyűlés elnöke nem szabályosan vezette az ülést, és nem voltak mellette a munkáját segítő jegyzők sem, továbbá a szavazógépek sem működtek megfelelően.
Az indítványozók ezen túl tartalmi szempontból is alaptörvény-sértőnek tartják az egyes törvényeket, és azok rendelkezéseit. Egyrészt a jogalkotó nem biztosított kellő felkészülési időt, a bevezett változásoknak nincs ésszerű indoka, a hivatásos állomány tagjainak véleménynyilvánítása teljes körü korlátozásának lehetősége túlmutat az arányosság követelményein, és nincs kellő alkotmányos indoka sem. A hivatásos állomány tagjainak választójog korlátozására vonatkozó rendelkezéseknek sincs alkotmányos indoka. Az emberi méltóság sérelme következik be azáltal, hogy a civil munkakörben foglalkoztatottak cselekvési szabadságát a parancsnok korlátozhatja. Álláspontjuk szerint a kormányzati szolgálati jogviszony létrejötte pedig kiszolgáltatott helyzetbe hozza a kormánytisztviselőket, így sérül emberi méltóságuk. .
.
Támadott jogi aktus:
    a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
    a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény
    a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VIII. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
5. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_817_5_2019_állásfoglalásIM_anonimizált.pdfIV_817_5_2019_állásfoglalásIM_anonimizált.pdfII_817_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfII_817_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_817_2_2019_HM_amicus_anonimizált.pdfII_817_2_2019_HM_amicus_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.