Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01611/2018
Első irat érkezett: 10/25/2018
.
Az ügy tárgya: Az OBH elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása 103. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (OBT tag mentesítése; bírói függetlenség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az OBH elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása 103. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók - az OBT 2018. január 15-én megválasztott tagjai - előadják, hogy a támadott norma 2018. június 30-tól a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladatkörébe utalja az OBT tag tárgyalási kötelezettségének megállapítását, jóllehet a tárgyalási napok megállapítása a korábban hatályos szabályozás értelmében az OBT kompetenciája volt.
Nézetük szerint a rendelkezés sérti az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdésében rögzített bírói függetlenség jogát, mert veszélyezteti független közjogi státuszukat azáltal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben függőségi helyzetet létesít.
Utalnak továbbá arra, hogy a bírói munka alóli mentesítés mértéke megállapítására vonatkozó eljárást (sarkalatos) törvényben kellene szabályozni..
.
Indítványozó:
    Dr. Fatalin Judit
Támadott jogi aktus:
    az OBH elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása 103. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
26. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1611_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1611_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1611_8_2018_OBH_állásfoglalás_anonim.pdfIV_1611_8_2018_OBH_állásfoglalás_anonim.pdfIV_1611_7_2018_Állásfogl_Igmin_anonim.pdfIV_1611_7_2018_Állásfogl_Igmin_anonim.pdfIV_1611_5_2018_Kúria_állásfoglalás_anonim.pdfIV_1611_5_2018_Kúria_állásfoglalás_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.06.18 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 103 (1) of the order No. 6/2015. (XI. 30.) OBH on the regulation of the administration of courts issued by the president of NOJ (exemption of the member of the National Judicial Council; judicial independence)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.