Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00196/2019
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01716/2018,
.
Első irat érkezett: 01/29/2019
.
Az ügy tárgya: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) és bb) pontja valamint (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (tartós ápolást végzők időskori támogatása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/08/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) és bb) pontja valamint (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy - két tartósan fogyatékos gyermeke után járó - tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítása iránti igényét az első fokon eljáró Kormányhivatal elutasította a jogosultsági feltételek hiányában, amelyet a másodfokon eljáró Kormányhivatal helybenhagyott. A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.235/2018/5. számú jogerős ítélete megállapította, hogy a hatóságok a kérelmet helytálló jogértelmezéssel utasították el.
A sérelmezett rendelkezés szerint tartós ápolást végzők időskori támogatására az jogosult, aki öregségi nyugdíjra jogosult, és az öregségi nyugdíj megállapítása előtt legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, akire tekintettel legalább 20 év időtartamban ápolási díjban (ebből 1 év emelt vagy kiemelt összegű ápolási díjban) vagy gyermekgondozási segélyben (GYES) részesült.
A hatóságok véleménye szerint az indítványozó esetében nem állt fenn a jogosultsági idő, ugyanis 20 év igazolásánál ugyanazon gyermek vonatkozásában kell teljesülnie a feltételeknek. Az indíványozó kérte, hogy két fogyatékos gyermeke tekintetében vegyék figyelembe a támogatás megállapítását, mert mindkét gyermekre eső ápolási idő figyelembevétele esetén fennállnak a törvényben foglalt követelmények. A bíróság törvényi felhatalmazás hiányában nem találta megalapozottnak az indítványozó keresetét, így az indítványozó elesett a tartós ápolást végzők időskori támogatására való jogosultságtól, amely álláspontja szerint sérti az emberi méltóságát, másrészt a gyermekei érdekeit is. Véleménye szerint ezen törvényi szabályozás indokolatlanul hátrányos megkülönböztetést tesz az egy gyermeket és a több gyermeket nevelő hozzátartozók között..
.
Támadott jogi aktus:
  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) és bb) pontja valamint (2) bekezdése
  Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.235/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_196_0_2019_indítvány. anonim.pdfIV_196_0_2019_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .