Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01922/2019
Első irat érkezett: 12/03/2019
.
Az ügy tárgya: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végelszámolási kifogás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az elsőfokú bíróság útján a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 53. § (2) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése, illetve egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárása, továbbá a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Vgf.18-14-000012/5. számú végzése, a Győri Ítélőtábla Vgkf.IV.25.638/2016/2. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt.
Az indítványozó az alapügy kérelmezője. A Magyar Nemzeti Bank 2014. január 23-án visszavonta a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet működési engedélyét, és elrendelte végelszámolását. A végelszámoló a tagok számára fizetési kötelezettséget írt elő azzal, hogy a teljesítés elmaradása esetén kezdeményezi a takarékszövetkezet felszámolását. Az indítványozó takarékszövetkezeti tagként végelszámolási kifogást terjesztett elő a végelszámoló ezen intézkedése ellen. A végelszámolási kifogás alapján eljáró Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága a Vgf.18-14-000012/5. számú végzésben az eljárást megszüntette, mivel a teljesítés elmaradása miatt megindult a felszámolási eljárás. E végzés ellen mások mellett az indítványozó fellebezést nyújtott be, amelynek nyomán a másodfokú eljárást a felszámolást elrendelő bírósági eljárás jogerős lezárásáig a Győri Ítélőtábla felfüggesztette, majd a támadott elsőfokú végzést Vgkf.IV.25.638/2016/2. számú végzésével helybenhagyta. Az indítványozó által előterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján eljáró Kúria a Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzésben a jogerős végzést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó a Ctv. és a Hpt. támadott bírósági döntésekben alkalmazott rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességét, ezen belül elsődlegesen az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jogának sérelmét állítja. Álláspontja szerint az általa benyújtott végrehajtási kifogás tárgyában való döntés a felszámolási eljárás elrendelésének előfeltételét kellett volna képeznie, annak utóbbira hivatkozással történő megszüntetése - azaz hogy a bíróság a felszámolás elrendelése miatt nem bírálta el a végrehajtási kifogást, jóllehet annak eredményessége esetén az indítványozó álláspontja szerint a felszámolás elrendelésére nem került volna sor - a jogorvoslathoz való jogot és a jogviták érdemi elbírálásához fűződő jogot sérti. Az indítványozó hivatkozik továbbá az Alaptörvény XIII. cikk (1) és (2) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való joga sérelmére és az Alaptörvény 28. cikkének megsértésére is..
.
Támadott jogi aktus:
  a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés, 108. § (1) bekezdés a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pont
  a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Vgf.18-14-000012/5. számú végzése, a Győri Ítélőtábla Vgkf.IV.25.638/2016/2. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1922_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1922_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1922_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1922_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.06.16 17:00:00 2. öttagú tanács
  2023.05.09 10:00:00 Teljes ülés
  2023.05.16 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the second part of Section 95 (1) and Section 108(1) of the Act V of 2006 on on Public Company Information, Company Registration and Winding-up Proceedings, Section 53 (2) b) of the Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises and the ruling No. Gfv.VII.30.786/2016/4 of the Curia (objection in the winding-up proceedings)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .