Ügyszám: IV/01010/2017
.
Első irat érkezett: 04/18/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.13.153/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás vétsége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.13.153/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy rágalmazás vétségének elkövetése miatt feljelentést tett. Az elsőfokú bíróság a büntetőeljárást megszüntette azon indokolásssal, hogy a vád tárgyává tett nyilatkozatok értékítéletnek, nem pedig tényállításnak minősülnek, mivel azok nem indokolatlanul gyalázkodóak, nem járnak az emberi méltóság sérelmével. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből levezethető jogbiztonság elvével ellentétes döntést hoztak, hiszen az inítványozó által tett kijelentéseket nem minősítették büntető anyagi jogba ütközőnek, annak ellenére sem, hogy a közlések egyáltalán nem felelnek meg a társadalmi elvárásoknak. Az indítványozó véleménye szerint továbbá, a sérelmezett bírói döntés sérti az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltóságát, illetve a VI. cikk (1) bekezdése szerinti jó hírnévhez való jogát, mivel a vád tárgyává tett nyilatkozatok alkalmasak voltak arra, hogy társadalmi megbecsülését negatív módon befolyásolják..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.13.153/2016/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1010_3_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1010_3_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_1010_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1010_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
..