Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02436/2021
Első irat érkezett: 06/11/2021
.
Az ügy tárgya: A Nyíregyházi Törvényszék 2.Pf.20.088/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog megváltoztatása; eljárási szabálysértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/23/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Törvényszék 2.Pf.20.088/2021/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó (perbeli felperes) volt házastársával szemben szülő felügyelet gyakorlásának megváltoztatása és a kapcsolattartás újraszabályozása tárgyában előterjesztett kereseti kérelmét az elsőfokú bíróság elutasította, fellebbezését a másodfokú bíróság elutasította, az indítványozó eljárási szabálysértésre alapított érvelését nem osztotta. A felülvizsgálati kérelem előterjesztését a Pp. 407. § (2) bekezdés c) pontja zárja ki.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárásban a peres felek közötti eljárásjogi egyenlőség, a fegyverek egyenlősége bomlott meg azzal, hogy az alperesnek a másodfokú bíróság által is észlelt eljárási szabálysértése az eljárás lefolytatására érdemi hatással nem volt. Azáltal, hogy a másodfokú bíróság az eljárási szabálysértést contra legem jogalkalmazás útján szabályszerűnek elfogadva arra a következtetésre jutott, hogy a szabálysértés az alperesi nyilatkozatok hatályosságát nem érinthette, sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga. Mivel a jogértelmezés önkényes, szubjektív másodfokú döntéshez vezetett, a jogerős döntés sérti a jogbiztonság követelményét is, az pedig, hogy a másodfokú bíróság az eljárásjogi rendelkezéseket kitágítva alkalmazta oly módon, hogy már nem jogértelmezési, hanem jogalkotási tevékenységet folytatott, a bíróságok törvénynek való alávetettsége elve sérelmét okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a Nyíregyházi Törvényszék 2.Pf.20.088/2021/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2436_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_2436_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.10.12 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2436_2021.pdfSz_IV_2436_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.20.088/2021/8 of the Nyíregyháza Regional Court (change of parental responsibility; breach of procedural rules)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.