Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01062/2019
Első irat érkezett: 06/20/2019
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 14.Beüf.592/2018/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Balassagyarmati Törvényszék 14.Beüf.592/2018/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó édesapja feljelentése alapján a sérelmére elkövetett testi sértés miatt rendőrségi nyomozás indult. A rendőrség a nyomozást megszüntette, arra hivatkozással, hogy nem állapítható meg bűncselekmény és a nyomozástól nem várható eredmény. Az eljárást megszüntető rendőrségi határozat ellen panaszt tett az indítványozó édesapja az illetékes ügyézségen. Az ügyészség a panaszt elutasította. Az indítványozó édesapja időközben elhalálozott, helyére lépett be fia, aki magánvádas eljárást indított a Balassagyarmati Járásbíróságon. A Balassagyarmati Járásbíróság a testi sértés vétsége miatt indult bünető eljárást a 22.Bpk.432/2018/2. számú végzésével megszüntette, arra hivatkozással, hogy az indítványozó a törvényes 30 napos határidőn túl lépett a néhai sértett helyébe, ezért nincs joghatályos magánindítvány, emiatt a büntetőeljárásnak nincs helye. A másodfokon eljárt Balassagyarmati Törvényszék a támadott ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, indokolásában kitérve arra, hogy a néhai sértett nem magánindítványra büntetendő bűncselekmény miatt tett feljelentést. A magánindítvány hiánya képezi tehát a büntetőjogi felelősségre vonás akadályát.
Indítványozó álláspontja szerint a magánindítvány hiányának törvénysértő megállapítása önkényes és megszorító jogértelmezés, ami nemcsak eljárási törvénybe ütközik, de a jogérvényesítés lehetőségétől zárja el az indítványozót, ezáltal sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot és annak részjogosítványát képező bírósághoz való jogot. Mindezek miatt a támadott bírósági döntés az Alaptörvény emberi méltóságot garantáló I.) és II.) cikkébe, továbbá a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát biztosító XXVIII.) cikk (1) bekezdésébe, azon belül is a hatékony bírói jogvédelem követelményébe ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
  A Balassagyarmati Törvényszék 14.Beüf.592/2018/2. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
II. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1062_4_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1062_4_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1062_2_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1062_2_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .