Hungarian
Ügyszám:
.
II/03465/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02350/2012,
.
Első irat érkezett: 10/05/2012
.
Az ügy tárgya: A korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességénének utólagos vizsgálata
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/17/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az országgyűlési biztos álláspontja szerint a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Ketv.) megalkotása és hatálybaléptetése, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járadék kialakítása során a jogalkotó nem biztosította az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből levezethető bizalomvédelem kövelményének érvényesülését.
A Ketv. egyes megjelölt rendelkezései emellett ellentétesek a jogállamiság elvével, a szociális biztonsághoz való joggal, illetve a személyes adatok védelméhez való joggal, mivel alapvető jogokat érintő szabályokat rendeleti szinten határoznak meg, önkényes büntetőjogi szankció alkalmazását írják elő, a társadalombiztosítási és szociális intézményrendszer az új szabályok szerint nem képes biztosítani a megélhetéshez szükséges ellátásra vonatkozó jogosultságot, illetve bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok felhasználását rendeli el úgy, hogy az szükségtelen a jogalkotói cél megvalósítása szempontjából. .
.
Indítványozó:
    Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa
Támadott jogi aktus:
    a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (2)-(3) bekezdés, 5.§ (2) bekezdés első mondata valamint (4) bekezdése, 14. §, 17. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
XIX. cikk
VI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
2012_3465-0_ind.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.