Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03755/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/03567/2012,
.
Első irat érkezett: 12/19/2012
.
Az ügy tárgya: az 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdésével, illetve a 2012. évi CXLIV. törvény 5. §-ával összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/17/2013
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2013.02.25
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdése, illetve az azt módosító, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény (Módtv.) 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A támadott jogszabályi rendelkezések alapján 2012. október 10-ét követően pénznyerő automata kizárólag játékkaszinóban, egy gazdasági társaság által üzemeltethető.
Az indítványozó – mint korábban főtevékenységként pénznyerő automaták üzemeltetésével foglalkozó jogi személy – előadja, hogy a 2011. évi CXXV. törvény először módosította, majd a Módtv. gyakorlatilag – a koncessziók kivételével – betiltotta a pénznyerő automaták üzemeltetését.
Az indítványozó kifejti, hogy a támadott rendelkezések sértik a jogállamisághoz, jogbiztonsághoz fűződő jogát, mivel egyfelől a korábbi szabályozáshoz képest váratlanul, kiszámíthatatlan módon tiltották meg – illetve tették koncessziókötelessé – az általa hosszú ideje végzett pénznyerő automata üzemeltetést, másfelől a Módtv. elfogadása és hatálybalépése között eltelt rendkívül rövid idő a jogalkalmazó számára biztosítandó kellő felkészülési idő követelményét is sérti.
Az indítványozó szerint a támadott rendelkezések sértik a vállalkozás szabadságának elvét, illetve a vállalkozáshoz való jogát, mivel lényegében tárgyi numerus clausust vezettek be a tevékenység végzésére vonatkozóan, továbbá a korábban jogszerűen végzett gazdasági tevékenységének drasztikus módon történő korlátozása, illetve ellehetetlenítése a szükségesség-arányosság alkotmányos tesztjének sem felel meg.
Az indítványozó végül rámutat, hogy a támadott rendelkezések sértik a tulajdonhoz való jogát is, mert alkotmányos védelmet élvező, közjogi alapú jogosítványát, illetve várományát vonják el, továbbá a 2011. CXXV. törvény hatálybalépését követően eszközölt befektetéseit teszik értéktelenné..
.
Támadott jogi aktus:
    a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdés
    a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény 5. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
M. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.25 10:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.