Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01936/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01592/2016,
.
Első irat érkezett: 10/10/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.771/2017/2. számú végzése, és egyes rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (bírói pályázat eredményével szemben benyújtott kifogás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/05/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/05/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §- a, valamint 28. §- a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.771/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 14. § (1) bekezdése, 15. § (2a) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 18. § (1) és (4) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 148. § (1) bekezdése, 152. § (3) bekezdése, a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet 5. § (4) bekezdése és 15. §-a, 1. mellékletének 1.1.3. pontja, 9. pontja, és 11. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 364.E/2017. (VI. 12.) OBHE számú határozattal kiírt bírói pályázat eredményével - mely alapján nem nevezték ki az indítványozót bíróvá - szemben kifogást nyújtott be a bírósághoz, mely az indítványozó kifogását elutasította.
Az indítványozó sérelmezte, hogy az eljárás során szubjektíven pontoztak, az egész pályázati eljárás alatt hátrányos megkülönböztetés érte, mert a bírói tanácsi meghallgatáson felelősségre vonták azért, hogy korábbi bírói pályázattal kapcsolatban kifogással mert élni. A kifogás tárgyában eljárt elsőfokú bíróság a kifogását nem a tartalma és az alaptörvény szellemében értelmezte, a kért okiratokat nem bocsátotta a rendelkezésére, ezzel megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, és a XXVIII. cikk (1) bekezdése és (7) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőséghez való jogát és a tisztességes, részrehajlás nélküli eljárás követelményét, továbbá a jogorvoslathoz való alapjogát.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés nemzetközi egyezményekben (Római Egyezmény, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Európai Unió Alapjogi Chartája) deklarált jogait is sérti..
.
Támadott jogi aktus:
  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 14. § (1) bekezdése, 15. § (2a) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 18. § (1) és (4) bekezdése, 21. § (6) bekezdése.
  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 148. § (1) bekezdése, 152. § (3) bekezdése.
  A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet 5. § (4) bekezdése és 15. §-a, 1. mellékletének 1.1.3. pontja, 9. pontja, és 11. pontja.

  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.771/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1936_4_2017_indkieg. anonim.pdfIV_1936_4_2017_indkieg. anonim.pdfIV_1936_0_2017_indítvány. anonim.pdfIV_1936_0_2017_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.02.05 16:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .