Ügyszám: IV/00333/2018
.
Első irat érkezett: 02/23/2018
.
Az ügy tárgya: A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 7. § (9) bekezdése, és 186. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi Törvényszék 6.Mpf.690116/2017/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (igazolási kérelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 7. § (9) bekezdése, és 186. § (1) bekezdésének "jogvesztő" szövegrésze, továbbá a Fővárosi Törvényszék 6.Mpf.690116/2017/5. számú végzése, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.M.2625/2016/20. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - határon szolgáltatot teljesítő honvédségi állomány tagja - előadta, hogy fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetet terjesztett elő a bíróságon. A Hjt. 186. § (1) bekezdése a keresetindításra 30 napos jogvesztő határidőt állapít meg. Az elsőfokú bíróság az indítványozó igazolási kérelmét elutasította, és a pert megszüntette, hivatkozással a Legfelsőbb Bíróság 4/2003. számú PJE határozatára, mely szerint a keresetlevél késedelmes benyújtása esetén a bíróságnak a pert meg kell szüntetnie, ha a keresetlevél előterjesztésére megállapított határidő jogvesztő. A keresetlevélnek a határidő utolsó napjáig a bíróságra meg kell érkeznie, jelen esetben azonban egy nappal később érkezett a keresetlevél a bíróságra. Igazolási kérelemnek helye nincsen. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság határozatát helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint méltánytalan és az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogait sérti az, hogy az igazolási kérelem előterjesztése kizárt, mikor a honvédek a keresetindítási határidőben a különleges jogrend szerint teljesítik szolgálataikat a magyar határon. Ezzel szemben a köztisztviselőik, illetve a rendőri állományban levők keresetindítása esetén igazolási kérelmnek van helye, illetve a 30 napos határidő a postára adás napjára vonatkozik. Az indítványozó szerint az Alaptörvény I. cikkének (1) és (3) bekezdése szerint megfogalmazott szükségesség és arányosság tekintetében jelen esetben megkülönböztetés áll fenn, mert nem azonos az alanyok elbírálása, holott a jogaik és kötelezettségeik meghatározása azonos mértékű..
.
Támadott jogi aktus:
    a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 7. § (9) bekezdése, és 186. § (1) bekezdésének "jogvesztő" szövegrésze
    Fővárosi Törvényszék 6.Mpf.690116/2017/5. számú végzése
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.M.2625/2016/20. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk (1) bekezdés
XVII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XXXI. cikk (3) bekezdés
54. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_333_2_2018_indkieg. anonim.pdfIV_333_2_2018_indkieg. anonim.pdfIV_333_0_2018_indítvány. anonim.pdfIV_333_0_2018_indítvány. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..