Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03618/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/03576/2012,
.
Első irat érkezett: 11/28/2012
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kpkf.37.589/2012. számú végzésével és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 62. és 63. §-aival összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2013.04.23.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 62. és 63. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását és a Kúria Kpkf.37.589/2012. számú végzése megsemmisítését kéri.
A támadott rendelkezések az OBH elnökének állapítanak meg hatáskört az eljáró bíróság kijelölésére meghatározott esetekben. Az indítványozók kifejtik, hogy az ügyükben a Fővárosi Törvényszék előtt indított büntetőeljárás lefolytatására az OBH elnöke – a Fővárosi Törvényszék elnökének indítványára – a Szolnoki Törvényszéket jelölte ki.
A kijelölési eljárás az indítványozó szerint az emberi jogok törvényes védelmének Alaptörvénybe foglalt elvébe ütközik, mivel nem szabályozza az eljáró bíróság kijelölésének feltételeit. Az indítványozó indokolása szerint az eljáró bíróság kijelölése miatt sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, és az ebben benne értett védelemhez való joga, független bírósághoz való joga és a fegyverek egyenlőségének elve.
.
.
Támadott jogi aktus:
  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 62. §, 63. §
  Kúria Kpkf.37.589/2012. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3618_2012_inditvany_anonim.pdfIV_3618_2012_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2013.04.23 9:00:00 Teljes ülés
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .