Ügyszám: IV/01573/2017
.
Első irat érkezett: 07/31/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.912/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjogi igény)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.I.20.912/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - legidősebb gyermeke a perbeli alperes. Az indítványozó kereseti kérelmében annak megállapítását kérte, hogy a per tárgyát képező ingatlan tulajdoni hányadát ráépítés jogcímén megszerezte. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a jogállamiság elvét, a tulajdonhoz való jogot, a tisztességes eljárásához való jogot és a jogorvoslathoz való jogot, mivel a Kúria indokolása hiányos, nem vették figyelembe azokat a ráépítés során kiállított számlákat, amelyek megalapozzák az indítványozó tulajdonjogi igényét..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.20.912/2016/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1573_2_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1573_2_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1573_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_1573_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..