Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00865/2020
Első irat érkezett: 05/20/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.489/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.21.489/2019/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó társasház ellen az egyik tulajdonos nyújtott be keresetet a bírósághoz, melyben egy írásbeli szavazás keretében meghozott, egyes közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítását kérte. Az elsőfokú bíróság megállapította a határozatok érvénytelenségét. A másodfokú bíróság - bizonyos indokok mellőzésével - az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, mivel a Pp. 271. § (4) bekezdés b) pontja értelmében nincs helye felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság társasház tulajdonosi közösségének szervei által hozott határozatok tárgyában hozott ítéletét a másodfokú bíróság azonos jogszabályi rendelkezésre utalással hagyta helyben.
Az indítványozó álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásának lett volna helye. Nézete szerint a Kúria azzal, hogy az eljárási szabályokat alaptörvény-ellenesen értelmezte, és nem tett eleget a felülvizsgálati kérelem lényeges részeire kiterjedő indokolási kötelezettségének, megsértette az indítványozónak a tisztességes eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.21.489/2019/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_865_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_865_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_865_2020.pdfSz_IV_865_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.