Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01291/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01233/2013,
.
Első irat érkezett: 08/27/2013
.
Az ügy tárgya: bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 232/J. § (3) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/09/2013
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2013. 12. 02
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 232/J. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A Bjt. 232/J. § (3) bekezdése szerint ha a 33/2012. (VII. 17.) Ab határozattal megsemmisített Bjt. 90. § ha) alpont alapján került sor határozott időre kinevezett bírósági vezető bírói tisztségből való felmentésére, és a bíró kéri a bírói tisztségbe való visszahelyezését, őt kérelmére ebbe a tisztségbe kell visszahelyezni, ha az még nincs betöltve.
Az indítványozó kifogásolja, hogy a Bjt. nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre, ha a vezetői tisztséget időközben betöltötték. Álláspontja szerint az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében garantált hátrányos megkülönböztetés tilalma sérül, mivel egyéb helyzet szerinti különbségtétel valósul meg azon alkotmányellenesen felmentett bírósági vezetők vonatkozásában, akik visszahelyezése az időközben betöltött pozíció miatt nem lehetséges. Nézete szerint a rendelkezés sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogállamiság elvét is. .
.
Támadott jogi aktus:
  a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 232/J. § (3) bekezdés
  Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 1.M.507/2012/5. számú ítélete
  Székesfehérvári Törvényszék 3.Mf.20.194/2013/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XXII. cikk (8) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
2013_1291-0_alk.p.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2013.12.02 10:30:00 Teljes ülés
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .