Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01399/2019
Első irat érkezett: 09/02/2019
.
Az ügy tárgya: A kutatás, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése, 10. §-a, valamint a 35. §-a, abba foglaltan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kutatóintézeti hálózat működtetése, tulajdonhoz való jog sérelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a kutatás,
fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény (Módtv.) 3. § (3) bekezdése, 10. §-a, valamint a 35. §-a, abba foglaltan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) 46. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Módtv. 3. § (3) bekezdésével módosította a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (Akadémiai törvény) 3. § (1a) bekezdését, amely szerint az Akadémia feladata a KFItv. 42/B. § (5) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében és 2. mellékletében meghatározottak szerinti főhivatású kutatóhálózat elhelyezését, valamint a kutatóintézeti hálózat működtetését szolgáló, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában és ezen kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemek használati jogának a KFTItv.-ben meghatározottak szerinti biztosítása. A KFItv. 46. § (1) bekezdése szerint eltérő megállapodás hiányában a 2. melléklet szerinti központi költségvetési szervek elhelyezését, valamint a kutatóintézeti hálózat működtetését szolgáló, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában és ezen kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemeknek ingyenes használatba bocsátását a Magyar Tudományos Akadémia biztosítja.
Az indítványozó Magyar Tudományos Akadémia (MTA) előadta, hogy az MTA tulajdonjoga alkotmányosan védett tulajdon, amely ugyanúgy célvagyon, mint a Magyar Művészeti Akadémia vagy az egyházak szintén jelentős részben az állam által átadott elemekből származó vagyona. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a tulajdonjog alkotmányos védelme a megszerzett tulajdont védi, az MTA szerzéséhez pedig az előbbiek szerint kétség nem fér.
Az indítványozó álláspontja szerint a Magyar Tudományos Akadémia saját vagyonának ingyenes használatba adása, mint közfeladat sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát.
Az indítványozó előadta továbbá, hogy a Magyar Tudományos Akadémia csakis a kutatóhálózattal együtt értendő, ennek fennmaradását biztosítja az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdése: az Alaptörvényben védett tudományos szabadsága egyedül a tudományos munkának (a kutatásnak) van, ez pedig a Módtv. alapján nem tartozik a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai közé. Az indítványozó állápontja szerint a Magyar tudományos Akadémia Alaptörvényben biztosított védelme feltétlenül magába foglalja az akadémiai kutatóhálózat fennmaradását. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos kutatási tevékenységtől mint közfeladattól való megfosztása ezért alkotmányellenes.
A Módtv. 10. §-a, amely szerint hatályát veszti az Akadémiai törvény minden, az akadémiai (köztestületi) kutatóhálózatról szóló rendelkezése, sérti az Alaptörvény X. cikk (2) és (3) bekezdését..
.
Indítványozó:
  Magyar Tudományos Akadémia
Támadott jogi aktus:
  a kutatás
  fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés, 10. §, 35. §
  a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
X. cikk
XIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1399_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1399_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .