Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01766/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01765/2015,
.
Első irat érkezett: 06/15/2015
.
Az ügy tárgya: a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 83. §-.a (1a) bekezdése, a 110. § (3) bekezdése é 126. §-a elleni alkotmányjogi panasz (magánnyugdíjpénztár megszűnése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/24/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 83. § (1a) bekezdése, a 110. § (3) bekezdése és a 126. § megsemmisítését kérte. Az indítványozó előadja, hogy az általa sérelmezett jogszabályi rendelkezés szerint magánnyugdíjpénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken. Ebben az esetben a pénztár tevékenységi engedélyét vissza kell vonni. Ezeket a rendelkezéseket 2015. szeptember 30-át követően kell alkalmazni, az ezt megelőző hat hónap vonatkozásában.

Az indítványozó álláspontja szerint a fenti - általa sérelmezett - rendelkezések érthetetlenek, nem megfelelő eljárás során lettek megalkotva, továbbá a támadott törvényi rendelkezések által szült helyzet olyan fokú bizonytalanságot és tehetetlenséget okoz a rendesen fizető magánnyugdíjpénztári tag számára, ami sérti az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósághoz való jogot.

Továbbá a magánnyugdíjpénztárak jogutód nélküli megszüntetését követő helyzet az Alaptörvény XIII. cikke szerinti tulajdonhoz való jogát sérti, mivel - álláspontja szerint - súlyosan korlátozza a pénztártag tulajdonát képező követelésből eredő váromány békés élvezetét.

Az indítványozó kifejti, hogy a támadott törvényi rendelkezés megfogalmazása érthetetlen és sok kérdést vet fel, ezért sérti az Alaptörvény B. cikk (1) bekedzése szerinti jogbiztonságot, és ezáltal sérti a jogállamiság elvét is. Véleménye szerint sok más megoldás is lehetett volna, összegezve - véleménye szerint - a támadott törvényi rendelkezés valójában semmilyen – az Alaptörvény által védett jogot, szabadságot, értéket megtestesítő – célja sincs.

     .
.
Támadott jogi aktus:
  a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 83. § (1a) bekezdés, 110. § (3) bekezdés, 126. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VIII. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1766_5_2015_ind_kieg.pdfIV_1766_5_2015_ind_kieg.pdfIV_1766_4_2015_ind_kieg.pdfIV_1766_4_2015_ind_kieg.pdfIV_1766_0_2015_inditvany.pdfIV_1766_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .