Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01520/2017
Első irat érkezett: 07/19/2017
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.332/2016/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. § alapján - a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet 4. § (9) bekezdés b) pont 4. §-a, (10)-(14) bekezdései, valamint a tartási helyek
a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 1) pont i. pontja, 4. § (1) bekezdés g) pontja, 4. § (6) bekezdés e) pontja, továbbá a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.332/2016/17. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó méhészettel foglalkozik és ezzel összefüggsében gyógyszeres védekezés támogatási összegének kifizetése iránti kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Kérelmét elutasították, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését lényegében helybenhagyta. Az indítványozó keresetét a bíróság elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés és a jogszabályi rendelkezések sértik a jogállamiság elvét, a tulajdonhoz való jogot és a diszkrimináció tilalmát, mivel indokolatlan, önkényes különbséget tesznek a méhészek között a részükre nyújtható állami kártalanítás vonatkozásában..
.
Támadott jogi aktus:
    a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés
    valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet 4. § (9) bekezdés b) pont 4. § (10) bekezdés 4. § (11) bekezdés 4. § (12) bekezdés 4. § (13) bekezdés 4. § (14) bekezdés
    a tartási helyek
    a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 1) pont i. pontja 4. § (1) bekezdés g) pont 4. § (6) bekezdés e) pont

    Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.332/2016/17. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
18. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1520_11_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1520_11_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1520_9_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1520_9_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1520_0_2017_indítvány_aninimizált.pdfIV_1520_0_2017_indítvány_aninimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.12.04 17:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 6.K.27.332/2016/17 of the Székesfehérvár Administrative and Labour Court (judicial review of an administrative decision)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.