Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01310/2019
Első irat érkezett: 08/07/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.689/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/27/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.689/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 15.Bv.1036/2017/27. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - elítélt - alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítási kérelmet terjesztett elő. A kérelmet az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság a végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény 28. cikkében foglaltakra figyelemmel megállapítható, hogy az eljáró bíróságok a tisztességes eljárához való jog követelményével ellentétesen alkalmazták a Bv. tv. 22. § (1) bekezdés d) pontjában és 436. § (10)-(11) bekezdésében foglalt, a végzés indokolásának a tartalmával és a bírósági indokolási kötelezettségének a teljesítésével kapcsolatos szabályokat..
.
Támadott jogi aktus:
  Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.689/2019/2. számú végzése
  Szegedi Törvényszék 15.Bv.1036/2017/27. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1310_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1310_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1310_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_1310_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 17:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .