Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01594/2018
Első irat érkezett: 10/19/2018
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Járásbíróság 22.Szk.3381/2017/21. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tiszteletbeli konzul funkcionális mentessége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Veszprémi Járásbíróság 22.Szk.3381/2017/21. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót közúti közlekedési szabálysértés miatt pénzbírsággal súlytotta a Veszprémi Rendőrkapitányság szabálysértési hatósága.
A hatósági határozat ellen kifogást terjesztett elő az indítványozó a Veszprémi Járásbírósághoz.
A bíróság támadott döntésével a hatósági határozatot hatályában fenntartotta.
Az indítványozó azt sérelmezi, hogy a hatóságok nem vették figyelembe diplomáciai mentességét, illetve szűkebben értelmezték a tiszteletbeli konzulokra vonatkozó funkcionális mentességi szabályokat, mint a hivatásos konzuli tisztségviselők esetében tennék. Mindezek által - álláspontja szerint - megsértették az Alaptörvény Q cikkében rögzített nemzetközi jog és magyar jog összhangját, és a sérült a XXIV. cikk (1) bekezdés által biztosított tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő joga..
.
Támadott jogi aktus:
    A Veszprémi Járásbíróság 22.Szk.3381/2017/21. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1594_7_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1594_7_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1594_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1594_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1594_0_2018_indítvány.anonim.pdfIV_1594_0_2018_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.