Ügyszám: IV/00222/2018
.
Első irat érkezett: 02/08/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.38.108/2016/26. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VI.38.108/2016/26. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.053/2016/42. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 32.K.30.768/2015/105. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) bírságot szabott ki a részére, mint versenykorlátozó megállapodásban részes vállalkozással szemben. Az indítványozó a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kérte. A bíróság a keresetet elutasította. A Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok érdemben nem vizsgálták meg keresetét és perbeli tényállításait, hanem minden kritika nélkül elfogadták a GVH által a közigazgatási eljárás során megállapított tényállást, illetve a bizonyítékokat. Az indítványozó véleménye szerint tekintettel arra, hogy a bírósági felülvizsgálat csak formálisan ment végbe, anyagi és eljárási jogsértéseket érintő érdemi bírósági felülvizsgálat nem történt, sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joga, továbbá a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga..
.
Indítványozó:
    ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VI.38.108/2016/26. számú ítélete, Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.053/2016/42. számú ítélete, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 32.K.30.768/2015/105. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_222_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_222_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_222_2018_GVH_eszrevetel_anonim.pdfIV_222_2018_GVH_eszrevetel_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..