Hungarian
Ügyszám:
.
VI/02245/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: VI/02232/2012,
.
Első irat érkezett: 02/01/2012
.
Az ügy tárgya: 7/2012 (I. 16.) OVB határozat felülvizsgálata
.
Eljárás típusa: Az OVB országos népszavazási kérdés hitelesítésére vonatkozó határozatának felülvizsgálata (átmeneti hatáskör)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó kifogással él az Országos Választási Bizottság (OVB) 7/2012. (I. 16.) határozata (OVBh2.) ellen, amelyben az OVB hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét az alábbi kérdésben: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2011. január 1-jéig jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?”
Az OVB 74/2011. (VI. 24.) számú határozatával (OVBh1.) megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését, amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 126/2011. (XII. 2.) számú határozatában megállapította, hogy az OVBh1.-ben kifejtett indokok alapján nincs helye a hitelesítés megtagadásának, ezért azt megsemmisítette, és az OVB-t új eljárásra utasította.
Az OVBh2. szerint a korábbi határozatához képest egyéb, elutasítást megalapozó körülmény nem merült fel, így az OVB az ABh-ra tekintettel megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint az országos népszavazásra vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz.
A kifogást tevő kifejti, hogy az Országgyűlés 2011. november 28-án elfogadta a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVI. törvényt, amely alapján 2012. január 1-től korhatár előtti öregségi nyugdíj nem állapítható meg. Másfelől 2012. január 1-jétől a korhatár alatti ellátásokra fordítandó összeg a költségvetés más fejezetében található, így – az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontjára tekintettel – tiltott népszavazási tárgykörnek minősül. A kifogást tevő álláspontja szerint a kérdés nem megfelel az egyértelműség követelményének (Nsztv. 13. § (1) bek.). A kifogást tevő a fenti indokok alapján kéri az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra utasítását..
.
Támadott jogi aktus:
    7/2012. (I. 16.) OVB határozat
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.