Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02336/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01963/2014,
.
Első irat érkezett: 12/23/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a eleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, szerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/30/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a, és különösen azon rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta, mely szerint "az érvénytelenség jogkövetkezményeinek - a szerződés érvényessé vagy határozathozatalig terjedő időre történő hatályossá nyilvánításának - alkalmazására is kiterjedően kérheti".
Az indítványozó kifogásolja, hogy a fogyasztó a bíróságtól csak a szerződés érvényessé tételét kérheti, míg a rendelkezés kizárja az eredeti állapot helyreállítását, mint az érvénytelenség jogkövetkezményének alkalmazását, valamint a pusztán érvénytelenség megállapítását jogkövetkezmény nélkül.
Álláspontja szerint a támadott rendelkezés visszaható hatályú jogalkotást valósít meg, és folyamatban lévő polgári eljárásokra nézve tartalmaz szabályozást, ezért sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, C) cikk (1) bekezdését, az M) cikk (2) bekezdésében foglalt fogyasztói jogokat..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés a) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2336_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_2336_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .